Boeren met een boodschap

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwe Oogst

Een agrarisch bedrijf beginnen als tweede carrière? Het kan, bewijzen Daniëlla de Winter (51) en Bart Pijnenburg (52). In Haaren hebben ze Tuin de Es opgericht: een zorgtuinderij voor de kwetsbare mens.

Wie in Tuin de Es in Haaren rondwandelt, krijgt 1.001 verhalen te horen van eigenaresse Daniëlla de Winter. Over de winkel met lokale streekproducten die op woensdag en zaterdag worden verkocht. Of over de vrijwilligers die een handje helpen tegen kost en inwoning, bijvoorbeeld met het inpakken van groentepakketten die via internet aan de man worden gebracht en de nauwkeurig geplande vruchtwisselingen in de kas en op het veld.

Vruchtbare grond

Al in de Romeinse tijd werd even buiten de dorpskern van Haaren geboerd, vertelt Bart Pijnenburg. Het resultaat van twee eeuwen plaggen en bemesten is vruchtbare grond waar de voorgangers van De Winter en Pijnenburg al sinds 1981 volledig biologisch op telen. Door de cirkelvormige bedden niet te belopen en oppervlakkig te frezen, blijft de bodemstructuur optimaal.

‘Boeren met een boodschap’, dat typeert dit echtpaar. Ze ontmoetten elkaar tijdens hun studie in Wageningen, kregen twee dochters en verbleven tien jaar in Afrika voor ontwikkelingswerk. Terug in Nederland verdiepten ze zich in ecologische stadslandbouw. Ze bleken tot op het bot gemotiveerd door een milieubewuste opvoeding en door hun ervaringen met boeren in de derde wereld. Wat bleef knagen, was hun droom om boer en boerin te worden. “De droom was eigenlijk een eco-erf. Dat is een plek aan de rand van de stad waar mensen wonen in een grote kas en gezamenlijk het omringende land beheren en toegankelijk maken voor stadsbewoners”, vertelt Pijnenburg. “Maar door de hoge investeringen en beperkingen van bestemmingsplannen hebben we een start kunnen maken door een bestaand bedrijf te kopen.” 

Portie landbouwgrond kopen?

Samen met een adviseur heeft het echtpaar een plan uitgedokterd om de grond in delen te verkopen aan investeerders. De grond is verdeeld in 250 porties. Die gaan voor duizend euro van de hand. Het echtpaar behoudt de zeggenschap over de teelt. “De helft is verkocht. We bieden hiermee tegelijkertijd een alternatieve oplossing voor de overnameproblematiek in de land- en tuinbouw, want eventuele opvolgers hoeven nu zelf veel minder geld te investeren.”

De porties zijn echte investeringen in grond, dus waardedaling of stijging heeft effect op het aandeel. Een melkveehouderij zou ook prima op deze manier gefinancierd kunnen worden, denkt de ondernemer. “Voor ons blijkt het een goede manier. We zien het als rentmeesterschap. We proberen te zorgen dat hier ook in de toekomst biologisch wordt geteeld.”

Workshops

De tuinders proberen verder waarde toe te voegen door zelf slamixen te maken en producten in te pakken. De zorgtak wordt uitgebreid met ouderenzorg en ook alle andere activiteiten mogen groeien. Daarvoor start het stel met de bouw van een binnenruimte, die naast kantine voor het personeel dient voor kookworkshops met producten uit de tuin. “Het zal duidelijk zijn dat zoveel mogelijk productie geen doel is”, zegt Pijnenburg. “Veel meer willen we mensen inspireren. Waar komt ons voedsel vandaan? Hoe kun je in elk seizoen lekker en gezond eten? Dus geen harde aardbeien uit Spanje in februari, maar van de volle Hollandse grond in mei. Die beleving willen we hier overbrengen en daar hopen we genoeg klandizie mee te bereiken.”

zorgtuinderij TUIN de ES

Blijf op de hoogte van alle activiteiten van Tuin de Es, volg deze zorgtuinderij via Facebook of Twitter.